ANPA MiFaSol

Somos parte do CMUS, e estamos moi implicados no seu funcionamento. A ANPA canaliza as distintas inquedanzas e ideas da comunidade escolar, achegándoas aos órganos de decisión axeitados. Por este motivo é moi importante que sexas parte da nosa asociación: