Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre programas de igualdade de xénero en Galicia:

Programas e actividades:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas

I Plan de Actuacións para a Igualdade nos centros educativos:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/i-plan-de-actuaciones-para-la-igualdad-en-los-centros-educativos-de-galicia-2016-2020

VII Plan Estratéxico de Galiza para a Igualdade de Oportunidades:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/vii-plan-estrategico-de-galicia-para-la-igualdad-de-oportunidades

XIX Foro Galego de Educación en Igualdade:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/xix-foro-gallego-de-educacion-en-igualdad

Foro galego de Educación en Igualdade:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/foro-gallego-de-educacion-en-igualdad

XV Xornadas de nais e pais “Educar en Igualdade: Coeducación e prevención da violencia de xénero dende as Familias ”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/la-secretaria-general-de-la-igualdad-organiza-las-xv-jornadas-de-madres-y-padres-educar-en

Regulación da materia de “ Igualdade de Xénero como asignatura de libre configuración nos centros educativos ”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/materia-de-libre-configuracion

Plan PROXECTA para o alumnado con apoio do profesorado e as familias pola erradicación do sexismo: http://igualdade.xunta.gal/es/programas/plan-proxecta

Plan “Mocidade contra a Violencia de Xénero”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/mocidade-contra-violencia-de-xenero

Plan “RELACIONA” en Igualdade de Xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/proyecto-relaciona-2014

Escola para profesionales da Igualdade de Xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/escuela-para-profesionales-de-la-igualdad-2013

Convocatoria para a participación no Proxecto “ Fomento do Emprendemento Feminino, a Innovación das PYMEs e Emprendedoras Galegas e a Plataforma de Emprendemento Feminino”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/convocatoria-para-la-participacion-en-el-proyecto-fomento-del-emprendimiento-femenino-la

Programa ADA de “ Formación en TIC no ámbito educativo con perspectiva de xénero ”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/programa-ada-2018-2019

Programa “ Atenea ” 2018. Taller de confianza e seguridade das mulleres na rede:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/programa-atenea-2018-taller-de-confianza-y-seguridad-de-las-mujeres-en-la-red

XIII Xornada de nais e pais educando en igualdade:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/xiii-jornada-de-madres-y-padres-educando-en-igualdad

Rede “ Emprende en Igualdade. Accións formativas en novas tecnoloxías 2015 “:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/red-emprende-en-igualdad-acciones-formativas-en-nuevas-tecnologias-2015

Programa Diana 2018. Talleres de programación creativa en igualdade:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/programa-diana-2018-talleres-de-programacion-creativa-en-igualdad

Concurso “ Comunicar en Igualdade ”:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/concurso-comunicar-en-igualdad

Estancias de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/estancias-de-tiempo-libre-para-mujeres-solas-con-responsabilidades-familiares-no

Día de la cooperación europea:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/dia-de-la-cooperacion-europea-2017

Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre servicios de igualdade de xénero na Galiza:

Asesoramento xurídico on-line en relación á violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/content/asesoramiento-juridico-line

Teléfono da Muller:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/telefono-de-la-mujer

Mapa dos Centros de Información da Muller ( CIM ):

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/centros-de-informacion-las-mujeres

Programa de atención psicolóxica para víctimas de violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/atencion-psicologica-las-victimas-de-violencia-de-genero

Programa de turno e garda psicolóxica en violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/programa-de-turno-y-guardia-psicologica-en-violencia-de-genero

Programa de intervención terapéutica con mulleres que sufriron violencia sexual:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/programa-de-intervencion-terapeutica-con-mulleres-que-sufriron-violencia-sexual

Promagra “ Abramos o círculo ” para homes con problemas de control de violencia:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/abramos-o-circulo-programa-para-homes-con-problemas-de-control-de-violencia

Programa “ ELES TAMÉN “:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/eles-tamen

App “ Agresión OFF ” da xunta para a prevención das agresións sexuais a mulleres:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/app-de-agresion

App “ ESCAPP ” da xunta de información a mulleres en situación de violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/aplicacion-escapp

Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/protocolo-de-coordinacion-y-cooperacion-institucional-frente-la-violencia-de-genero-en-la

Mesas de Coordinación Interinstitucionalno Ámbito Local en Igualdade de Xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/programas/mesas-de-coordinacion-interinstitucional-ambito-local

Rede galega de acollemento de mulleres víctimas de violencia de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/rede-galega-de-acollemento

Perfiles de contratación da Secretaría Xeral de Igualdade en materia de igualdade de xénero:

http://igualdade.xunta.gal/es/content/perfil-de-contratacion

Modelo de convenio e xestión compartida de servizos entre concellos en materia de igualdade de xénero: http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/modelo-convenio-xestion-compartida-servizos-entre-concellos_0.pdf

Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre recursos económicos / subvencións en materia de Igualdade de Xénero na Galiza, para entidais locais, sociais, en canto a empoderamento e emprendemento feminino, violencia de xénero, trata de mulleres e nenas/os, pais e nas, asociacionismo de mulleres:

http://igualdade.xunta.gal/es/axudas

Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre normativa de igualdade  na Galizaen materia de Igualdade de Xénero, Violencia de Xénero e mais a relacionada dun marco máis amplo de aplicación: http://igualdade.xunta.gal/es/documentacion-bloques-normativa