Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre programas de igualdade de xénero na cidade:

Programas e actividades:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades

Educación pola Igualdade:

http://www.coruna.gal/educacion/gl/programas?_charset_=UTF-8&categoriaTipo=Contenido&textoBuscar=&categoriaID=1453657578684&categoriaID=1453655381628&categoriaID=1453655449287&categoriaID=1453655400249&categoriaID=1453655307782&categoriaID=1453655305190&buscar=Buscar

Coruña Educa:

https://www.coruna.gal/educacion/gl/programas

Mulleres que transforman realidades:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades/8m-2019-mujeres-que-transforman-realidades

Pacto social por unha cidade libre de violencias machistas:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades/pacto-social-por-una-ciudad-libre-de-violencias-machistas

Escola de empoderamento feminista:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades/escuela-de-empoderamiento-feminista

Orgullo 2019:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades/orgullo-2019

A Coruña, cidade acolledora e inclusiva:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/programas-y-actividades/ciudad-acogedora

Concellaría de Igualdade:

https://www.coruna.gal/igualdade

Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre servizos de igualdade de xénero na cidade:

Centro de Información da Muller: Información sobre a equipa de asesoría xurídica, psicoloxía, coeducación, traballo social, auxiliar de atención cidadá e dirección):

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/centro-de-informacion-a-las-mujeres

Centro de Orientación / Planificación Familiar (COF):

http://www.coruna.gal/planificacionfamiliar

Observatorio de Igualdade: Documentos e recursos para a igualdade:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/observatorio

Servizo Municipal de Canguraxe:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/servizo-municipal-de-canguraxe

Rede de Acollida de Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios-especificos/red-de-acogida-de-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero

Espazo de diversidade e identidades de xénero:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/diversidad-sexual-e-identidades-de-genero

Unidade de Asesoramento ás Migracións:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/unidad-de-asesoramiento-a-las-migraciones-uami

Recursos económicos / subvencións en materia de Igualdade de Xénero: http://www.coruna.gal/igualdade/gl/programas-e-actividades/subvencions

Nos seguintes enlaces podedes atopar información sobre normativa de igualdade  na cidade:

https://www.coruna.gal/igualdade/es/goberno-aberto/normativa

Ordenanza municipal para a igualdade:

http://www.coruna.gal/igualdade/gl/goberno-aberto/normativa/ordenanza-municipal-para-a-igualdade-na-diversidade?argIdioma=gl

Instrución de Transversalidade de Xénero:

http://www.coruna.gal/igualdade/gl/detalle/instrucion-de-transversalidade-de-xenero/contenido/1453651201963

Ordenanza municipal reguladora do servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal:

http://www.coruna.gal/igualdade/gl/detalle/ordenanza-municipal-reguladora-do-servizo-de-atencion-a-infancia-para-a-conciliacion-da-vida/contenido/1453678804407

Decreto relativo á creación do Consello Municipal da Igualdade:

http://www.coruna.gal/descarga/1453678772169/2018_0000009274.pdf

Consello Municipal da Igualdade:

http://www.coruna.gal/igualdade/gl/goberno-aberto/participacion