A túa voz importa

A ANPA está representada no consello escolar, polo que a voz das persoas socias está garantizada. Entendemos que ser parte activa da comunidade escolar é o xeito de facer un ensino de calidade, polo que trasladamos ao consello escolar tanto as inquedanzas polo que non funciona axeitadamente, como os parabéns polas cousas ben feitas. Se ves que hai cousas e mellorar, a ANPA é o xeito idóneo de levalas a bo fin.